Bydd un o wyliau bwyd cyntaf Cymru yn dathlu ei 20fed pen-blwydd gyda mwy nag erioed o stondinau ac â hwb o £8 miliwn i’r economi.

Cafodd Gŵyl Fwyd Llangollen ei sefydlu ym 1997 gan arloesi twristiaeth bwyd trwy greu ffenestr siop i gynhyrchwyr cartref.

Ers hynny, mae’r ŵyl wedi mynd o nerth i nerth gan ddenu tua 8,000 o folgwn o bell ac agos.

O ganlyniad, cafodd ei henwi’n un o 10 Uchaf o wyliau bwyd yng ngwledydd Prydain gan bapurau newydd yr Independent a’r Daily Telegraph.

Amcangyfrifir bod yr ŵyl yn tywallt bron i £400,000 i economi’r ardal bob blwyddyn, cyfanswm o £8 miliwn ers iddi ddechrau ddau ddegawd yn ôl.

Cynhelir yr ŵyl eleni ar 14 a 15 Hydref ac, unwaith eto, ym Mhafiliwn eiconig Llangollen.

Meddai aelod o’r Pwyllgor, Pip Gale:

“Mae gennyn ni arlwy ardderchog o gynhyrchwyr bwyd yn yr ardal a bydd yr ŵyl eleni’n fwy ac yn well nac erioed wrth i ni ddathlu ein 20fed pen-blwydd mewn steil.

“Rydyn ni’n disgwyl tua 130 o stondinau, mwy nag erioed o’r blaen, gyda dewis anhygoel o gynnyrch ac arddangosfeydd gan gogyddion gorau’r rhanbarth – digon i godi blys ar bawb.

“Rwy’n falch o ddweud ein bod yn cyfrannu’n helaeth at economi’r ardal gyda bwyd garwyr yn teithio yma o bell ac agos.  Mae’r ŵyl erbyn hyn wedi’i hen sefydlu’i hunan fe un o binaclau pennaf calendr gwledda gwledydd Prydain.

Ymysg y cyntaf i longyfarch yr ŵyl ar gyrraedd ei charreg filltir bwysig oedd Ken Skates, AC De Clwyd, sydd hefyd yn Ysgrifennydd Economi yng Nghabinet Llywodraeth Cymru ac sydd â’i bortffolio’n cynnwys twristiaeth.

Meddai: “Mae Gŵyl Fwyd Llangollen yn llwyddiant ysgubol ac yn achlysur blynyddol gwych i Ddyffryn Dyfrdwy.

“Mae’r manteision economaidd sy’n dod yn ei sgil i’r ardal yn sylweddol ac yn pwysleisio enw da cynyddol y rhanbarth fel gwynfyd i folgwn.

“Mae twristiaeth bwyd yn rhywbeth a allai, yn fy marn i, dyfu’n aruthrol yn y dyfodol.  Dyw hi’n ddim syndod fod gogledd Cymru wedi’i enwi’n un o’r pedwar lle pennaf yn y byd i ymweld â nhw gan yr arweinlyfr teithio The Lonely Planet.

Mae hyn yn rhywbeth sydd hefyd yn cael ei ail adrodd gan Jim Jones, rheolwr gyfarwyddwr Twristiaeth Gogledd Cymru, sy’n cynrychioli tua 1,500 o fusnesau twristiaeth yn y rhanbarth.

Meddai: “Rydyn ni ar fin oes aur economi ymwelwyr gogledd Cymru ac mae pwysigrwydd cynyddol twristiaeth bwyd yn chwarae ei ran yn ein llwyddiant cyffredinol.

“Fel un o’r gwyliau bwyd cyntaf, a’r mwyaf llwyddiannus, yng Nghymru, mae Gŵyl Fwyd Llangollen wedi arloesi gyda rhagoriaeth ei chynnyrch a’i choginio a hoffwn ei llongyfarch ar gyrraedd ei 20fed pen-blwydd”.

Hamper Llangollen. Pictured: Some of the many people who attended the event

Stondinwyr rheolaidd yn yr ŵyl yw tîm o ŵr a gwraig y mae eu sawsiau, sydd wedi’u hysbrydoli gan Affrica, yn cael eu paratoi yn eu cegin yn Afonwen ac wedi ennill cyfrolau o wobrau gorau’r diwydiant bwyd.

Mae Bim’s Kitchen, syniad James a Nicola Adedeji, yn bwriadu dadorchuddio rhyfeddodau diweddaraf eu cegin yn yr ŵyl eleni ar 14 a 15 Hydref.

Meddai James: “Trwy’r ŵyl, rydyn ni’n cael cyfarfod yn uniongyrchol â’n cwsmeriaid.  Mae pobl yn gallu blasu ein cynnyrch cyn ei brynu ac rydyn ni wrth ein bodd yn cael clywed beth maen nhw’n ei feddwl ohono ac a ydyn nhw’n eu hoffi ai peidio”.

Un arall sy’n hynod frwdfrydig dros yr ŵyl yw’r pobydd bara cartref a’r gwneuthurwr pasteiod Robert Didier o Orchard Pigs o Wrecsam.

Meddai: “Mae Gŵyl Fwyd Llangollen yn wych.  Dyw hi ddim yn anodd gweld pam ei bod wedi’i henwi fel un o’r deg gwyliau bwyd gorau yng ngwledydd Prydain ac nid gan un ond gan ddau bapur newydd cenedlaethol”.