O’r diwedd, cafodd cynhyrchydd siocled penigamp ei chyhoeddi’r gwneuthurwr trwffls cyflymaf ar y blaned – ar ôl arhosiad poenus o 10 mis.

Dim ond nawr mae’r Guinness Book of World Records wedi dilysu record a osodwyd gan Jo Edwards o flaen torf enfawr yng Ngŵyl Fwyd Llangollen y llynedd.

Llwyddodd i greu 49 o drwffls mewn dau funud, gan chwalu record flaenorol y cogydd Gino D’Acampo o greu 47.

Yn ôl Jo, 43 oed, a sefydlodd ei chwmni siocled arbenigol llwyddiannus Aballu yn yr Orsedd, yn 2006, roedd y cyfnod o ddisgwyl i’r record cael ei derbyn a’i gosod yn y llyfr cofnodi, yn ddirdynnol.

Meddai: “Roedd yn rhaid i mi gyflwyno cymaint o dystiolaeth gan gynnwys ffotograffau, fideo a datganiadau tystion y rhai oedd yn amseru, fy natganiad fy hunan a datganiad y beirniaid. Roedd yn rhaid eu dilysu i gyd fesul un.

“Roeddwn hyd yn oed yn cyflwyno prawf fod y cynhwysion roeddwn yn eu defnyddio yn cydymffurfio â rysáit pobl o Guinness. Dim ond siocled a hufen oedd yn cael ei ganiatáu, a hynny yn y cyfrannau cywir.

“Mae’n rhaid i mi gyfaddef, roedd yna adegau pan oeddwn yn ofni na fyddwn i byth yn cael cadarnhad o record y byd ac y byddwn i’n cael fy ngwrthod. Ond, o’r diwedd, ar ôl 10 mis, cefais y newyddion yr oeddwn yn ei ddisgwyl ac mai fi, ie, fi, sydd piau record y byd am wneud trwffls.”

Bydd Jo yn ôl eleni yng Ngŵyl Fwyd Llangollen, sydd yn cael ei chydnabod gan ddau bapur newydd cenedlaethol, y Daily Telegraph a’r Independent, fel un o’r 10 gwyliau bwyd gorau yn y DU.

Meddai wrth gofio: “Roedd mor anodd a doeddwn i ddim yn gwybod yn iawn beth oedd yn digwydd o’m cwmpas er y gwyddwn i fod gen i lawer iawn o gefnogaeth o gwmpas y gegin arddangos ble roeddwn yn gweithio.

“Roedd cymysgedd y trwffls yn fwy gludiog nag arfer a oedd yn ei wneud yn anoddach ei rolio nag y dylai fod. Ac mewn gwirionedd mi wnes i 54 mewn dwy

funud ond, yn hynod anffodus, cafodd pump eu gwrthod am nad oedden nhw y maint neu’r siâp iawn.

“Er nad oeddwn i’n teimlo fawr ddim o’r awyrgylch roedd yn wych gosod record y byd yng Ngŵyl Fwyd Llangollen. Yn bendant mae wedi creu bwrlwm go iawn o gwmpas y lle ac roedd bod gyda chymaint o ffrindiau yn ei wneud yn wirioneddol arbennig.

“Rwyf wedi arddangos yn Llangollen ers talwm iawn ac wedi dod i adnabod yr arddangoswyr eraill. Rydym i gyd yn ffrindiau ac yn cefnogi’n gilydd. Rwy’n edrych ymlaen at weld pa gynnyrch a ryseitiau newydd sydd ar gael pob blwyddyn.

“Eleni, dim ond arddangos fydda i’n ei wneud, nid ceisio creu record fyd newydd.

Mae’r ŵyl fwyd yn dathlu’i 20fed pen-blwydd eleni ac, i Jo, bydd yn ddigwyddiad gwych arall.

Ychwanegodd: “Mae’r ŵyl mor bwysig i’r ardal, mae’n cael ei chydnabod fel un o’r 10 gŵyl fwyd orau yng ngwledydd Prydain, ac mae wedi rhoi hwb o £8 miliwn i economi leol gogledd-ddwyrain Cymru yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf.

“Mae ganddi enw gwych o fewn y diwydiant bwyd a thu hwnt ac mae ganddi lawer iawn o ddilynwyr teyrngar iawn. Mae’n ddigwyddiad rwy’n edrych ymlaen ato pob tro.

“Mae fy musnes Aballu’n dal i fynd o nerth i nerth er rwyf eisiau ei gadw’n eithaf bach a phersonol. Rwy’n dal i weithio yn yr Orsedd ac yn cyflogi dau o bobl yn rhan amser.

“Rwyf wedi cadw at fy amrywiaeth poblogaidd o siocledi artisan ond rwy’n gweithio ar ychydig o gynnyrch newydd ac mi fyddaf yn eu datblygu yn y dyfodol agos.

Cynhelir yr ŵyl eleni ar 14 a 15 Hydref ac, unwaith eto, ym Mhafiliwn eiconig Llangollen.

Ken Skates yw AC De Clwyd ac mae hefyd yn ysgrifennydd Cabinet dros yr Economi, Llywodraeth Cymru sy’n cynnwys twristiaeth yn ei bortffolio. Mae’n llongyfarch Jo ar osod ei record byd.

Meddai: “Mae Gŵyl Fwyd Llangollen yn llwyddiant ysgubol ac yn achlysur blynyddol ardderchog i Ddyffryn Dyfrdwy. Mae’n wych clywed fod Jo, sy’n rhedeg busnes siocled artisan yn yr Orsedd, wedi derbyn cadarnhad swyddogol ei bod wedi ennill record byd newydd.

“Mae’n stori arall o lwyddiant i Langollen ac i’r ŵyl fwyd sy’n dod â chymaint o fanteision economaidd i’r ardal. Mae’r cyfan yn helpu i bwysleisio enw da yr ardal sy’n denu mwy a mwy o folgwn o bedwar ban.

“Mae twristiaeth bwyd yn rhywbeth a allai, yn fy marn i, dyfu’n aruthrol yn y dyfodol. Dyw hi’n ddim syndod fod gogledd Cymru wedi’i enwi’n un o’r pedwar lle pennaf yn y byd i ymweld â nhw gan yr arweinlyfr teithio The Lonely PlanetW.

Meddai aelod o’r pwyllgor Phil Davies: “Mae gennyn ni arlwy ardderchog o gynhyrchwyr bwyd yn yr ardal a bydd yr ŵyl eleni’n fwy ac yn well nac erioed wrth i ni ddathlu ein 20fed pen-blwydd mewn steil.

“Rydyn ni’n disgwyl tua 130 o stondinau, mwy nag erioed o’r blaen, gyda dewis anhygoel o gynnyrch ac arddangosfeydd gan gogyddion gorau’r rhanbarth – digon i godi blys ar bawb.

“Rwy’n falch o ddweud ein bod yn cyfrannu’n helaeth at economi’r ardal gyda bwyd garwyr yn teithio yma o bell ac agos. Mae’r ŵyl erbyn hyn wedi’i hen sefydlu’i hunan fel un o binaclau pennaf calendr gwledda gwledydd Prydain.

Am ragor o wybodaeth am yr ŵyl fwyd ewch i www.llangollenfoodfestival.com