Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod nawr yn derbyn ceisiadau gan arddangoswyr sydd am gymryd rhan yng Ngŵyl Fwyd Llangollen eleni. Gallwch ddod o hyd i’r ffurflen gais a’i chyflwyno yma, lle byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am ffioedd arddangoswyr.
Byddwn yn ôl yng nghanol tref Llangollen unwaith eto eleni mewn lleoliadau ar draws y dref ac fe wnawn ni gadarnhau holl fanylion y lleoliad ar y safle hwn felly daliwch ati i wirio.
Ac os oes gennych unrhyw gwestiynau, peidiwch ag oedi i anfon e-bost atom yn llangollenfoodfestival@gmail.com.