Anghofiwch Noa, ffilm fawr Russell Crowe – mae casgliad o anifeiliaid haearn ar fin ymweld â gŵyl fwyd amlwg.
Bydd oddeutu 30 o gerfluniau a luniwyd gan y Ganolfan Gwaith Haearn Prydeinig, Croesoswallt, yn tyrru i Hamper Llangollen yn ddiweddarach eleni ar Hydref 18-19.
Fe fydd y rhain yn cynnwys praidd o ddefaid, ieir, baedd gwyllt anferth ac estrys enfawr.
Mae’r digwyddiad, a gydnabyddir fel un o’r 10 Uchaf ymysg gwyliau bwyd y DU, yn cael cefnogaeth yr asiantaeth ddatblygu wledig, Cadwyn Clwyd.
Daw cymorth Cadwyn Clwyd trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD) a Llywodraeth Cymru.
Gofynnodd Cadeirydd Hamper Llangollen, Colin Loughlin, i’r gweithwyr metel creadigol i gefnogi’r achlysur wedi iddo ddod ar draws gorila yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen. Wedi’i wneud allan o lwyau ac yn pwyso tair tunnell a hanner, fe’i hysbrydolwyd y gwaith gan Uri Geller.
Dywedodd Colin, sy wrth ei fodd bod y Ganolfan Gwaith Haearn Prydeinig wedi dewis noddi’r ŵyl: “Os ewch chi heibio’r Ganolfan Gwaith Haearn Prydeinig a mynd i lawr y rhodfa, mae’n edrych yn debyg i barc saffari, gyda phob math o anifeiliaid egsotig dros y lle – mae’n anhygoel.
“Daeth hyn i fod gan iddyn nhw noddi Eisteddfod Llangollen. Gofynnais a fyddai modd iddyn nhw’n cyflenwi ni ag ychydig o fyrddau a chadeiriau fel ag y gwnaethon nhw i’r Eisteddfod a dyma nhw dweud y basen nhw’n mynd cam ymhellach na hynny a dod ag amrywiaeth o anifeiliaid haearn hefyd. .
“Fe fydd yr anifeiliaid yn adlewyrchu’r hyn sy’n digwydd yn Hamper Llangollen. Er enghraifft, fy fydd stondin yno yn gwerthu cig estrys a baedd gwyllt. Welwn ni rhywbeth yn debyg i fersiwn mewn haearn o Arch Noa – heb Russell Crowe!”
Ychwanegodd Clive Knowles, Cyfarwyddwr Reolwr y Ganolfan Gwaith Haearn Prydeinig: “Mae hyn yn mynd i ychwanegu elfen o ddrama a theatr at yr achlysur.
“Dydw i erioed wedi bod i Hamper Llangollen ac mi rydw i’n edrych ymlaen yn fawr. Dwi wrth fy modd â chog oen Cymreig, felly fe fydda i’n siopa am goes cig oen tra bydda i yno.
“Dywedodd Colin y bydd llawer o ddigwyddiadau naturiol a rhad ac am ddim yno, felly roedden i am adlewyrchu hynny trwy’r cerfluniau y byddwn yn eu gosod yn Hamper Llangollen.
“Ein bwriad ydi dod â rhyw 20 o ddarnau gwaith bach a rhyw 10 o rai mawr. Gall y rhai mwyaf bwyso hyd at dair tunnell.
“Mae Hamper Llangollen yn gyfle gwych inni ddangos i bawb be allwn ni’i wneud.
“Rydyn ni am agor ein caffi’n hunain yn y ganolfan Gwaith Haearn Prydeinig felly, fe fydd yn gyfle hefyd inni chwilio am gynnyrch lleol i’w harchebu. Mae dod o hyd i gynnyrch lleol i’w ddefnyddio yn arbennig o bwysig ac yn rhywbeth mae pobl fwyfwy’n ymwybodol ohono wrth siopa’r dyddiau hyn, gan eu bod o ansawdd da, yn amlach na pheidio, ac mae pobl am gefnogi’u cymunedau.”
Fe fydd pedwarawd o gogyddion gorau Cymru’n cael lle blaenllaw yn yr ŵyl. Bydd Graham Tinsley, cogydd gweithredol Carden Park yn Swydd Gaer a Gwesty’r Castell yng Nghonwy, yn coginio gwledd Gymreig ynghyd â Mike Evans, darlithydd arlwyo Coleg Llandrillo, Llandrillo yn Rhos, a Dion Jones, un o gogyddion ifanc gorau Ewrop.
Hefyd yn bresennol fydd Dai Chef, bellach yn gogydd preswyl yn Bwyd Cymru Bodnant, canolfan ragoriaeth bwyd Cymreig yn Nyffryn Conwy.
Fe fydd Robert Didier, pobydd a fu dan adain yr athrylith goginiol, Raymond Blanc, hefyd yn dadfeilio torth ddrutaf y DU yn yr achlysur – sy wedi’i wneud â siampaen ac aur 24 carat.
Mae Swyddog Bwyd Amaethyddol Cadwyn Clwyd, Robert Price, yn credu mai eleni fydd un o’r gwyliau gorau fu.
Dyma ddywed yntau: “Diolch i lu o gwmnïau cynhenid megis Orchard Pigs, mae Gogledd Ddwyrain Cymru’n prysur sefydlu enw iddi hi’i hun fel canolfan ragoriaeth coginio o safon uchel.
“Mae’r ŵyl fwyd yn ffenest siop berffaith i gwmnïau sy’n ffurfio asgwrn cefn ein heconomi leol.
“Mae lleoliad y Pafiliwn yn drawiadol tu hwnt – fedra i ddim â dychymygu fod gan unrhyw ŵyl fwyd arall yn y DU leoliad hyfryd cystal â hyn”.