Asiantaeth Datblygu Gwledig yw Cadwyn Clwyd Cyfyngedig. Mae’n darparu arweiniad a chymorth i ddatblygu ac arallgyfeirio’r economi gwledig yn Sir y Fflint a Sir Ddinbych drwy gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd (yr UE), cronfeydd domestig y Deyrnas Unedig (y DU) a chronfeydd sector preifat.  mwy