Bydd cogydd teledu lliwgar yn hyrwyddo cig eidion a chig oen Cymru mewn arddangosfa goginio yn yr awyr agored yn un o’n gwyliau bwyd gorau.
Bydd gan Chris “Foodgasm” Roberts, sydd â’i gyfres deledu ei hunan ar S4C, yn serennu yng Ngŵyl Fwyd poblogaidd Llangollen ddydd Sadwrn a dydd Sul 19 a 20 Hydref.
Saethodd o fod yn rhywun oedd yn coginio ar dân rhostio hen ffasiwn gyda’i ffrindiau, a neb yn ei wylio, i enwogrwydd dros nos fel bolgi gyda miloedd o gefnogwyr ar Facebook.
Roedd ei gyfres deledu cyntaf, Bwyd Epic Chris, gan Gwmni Da o Gaernarfon, yn llwyddiant ysgubol ar S4C a bydd yr ail gyfres ar yr awyr fis Tachwedd.
Mae Chris, sy’n byw yng Nghaernarfon, yn edrych ymlaen at ei ymweliad cyntaf â’r ŵyl.
Erbyn hyn mae’r ŵyl wedi sefydlu’i hun fel un o uchafbwyntiau’r calendr coginio ac yn cael ei chyfrif yn un o’r 10 gŵyl fwyd gorau yn y DU.
Yn ôl Chris, daeth ei ysbrydoliaeth am ei ffordd o goginio o’r Wladfa ym Mhatagonia.
Meddai: “Roedd fy nhad wedi bod ym Mhatagonia ac yn sôn sut maen nhw’n coginio. Chymerais i ddim llawer o sylw i ddechrau ond ychydig flynyddoedd yn ôl dyma fi’n meddwl y byddai’n hwyl rhoi tro arni a choginio fel Gaucho. Cowbois go iawn yw Gouchos.
“Mi ffrwydrodd. Roedd pobl wrth eu bodd efo beth oeddwn i’n ei wneud. Daeth cyfle i mi wneud cyfres deledu ar gyfer S4C ac rydyn ni wrthi’n ffilmio’r ail gyfres.
Ychwanegodd Chris: “Mae hi’n wahanol bob tro wrth goginio dros dân agored, rhaid defnyddio greddf ac addasu i’r tywydd o gwmpas.
“Rhaid teimlo’r bwyd, y gwres, yn profi’r tymheredd a bod yn amyneddgar. Pan mae’r bwyd yn barod, dyna pryd mae’n barod. Nid dim ond rhoi bwyd yn y popty a disgwyl am dair awr. Rwy’n gweithio gyda’r elfennau ac mae’r profiad yn wahanol pob tro.
“Rwy eisiau dangos fod gennyn ni gynnyrch lleol anhygoel, arddangos a dathlu bwyd lleol. Bwyd yw’r ffordd gorau o ddod â phobl at ei gilydd, mae’n gwneud bywyd yn werth ei fyw ac yn gwneud i bawb deimlo’n dda.”

“Rwy’n siŵr o goginio ychydig o stêc Cymreig Tomahawk yn Llangollen ac, wrth gwrs, cig oen. Gennyn ni yng Nghymru mae’r cig gorau yn y byd. Mae’n dod o anifeiliaid sydd wedi cael bywyd da. Mae oen hapus yn oen blasus, dyna fydda i’n ei ddweud.
“Mae ŵyn Cymru’n byw allan ar y bryniau’n bwyta glaswellt blasus, euron a pherlysiau ac mae hynny i’w flasu yn y cig. Mae’r un peth yn wir am gig eidion Cymru wedi byw ar y borfa.
“Ac os ydych chi’n prynu cig Cymru gyda’r marc PGI – (Protected Geographic Indicator) – mi allwch chi ddweud o ba fferm y daeth yr anifail. Mae hynny’n bwysig.”
“Rwy’n edrych ymlaen at Llangollen ac at ddangos i bobl cynnyrch mor anhygoel yw cig oen Cymru a sut i’w goginio fel Gaucho. Mi alla i ddweud na fydd neb sy’n caru cig wedi blasu cig gwell!”
Yn ôl Phil Davies, aelod o bwyllgor Gŵyl Fwyd Llangollen, dyma’r llwyfan perffaith i Chris Roberts ddangos ei gariad at goginio fel Gaucho.
Meddai: “Syniad yr ŵyl fwyd yw ysbrydoli pobl i brofi cynnyrch newydd ac i weld beth sydd gennym ni i’w gynnig yma yng Nghymru.
“Mae fideos Chris wedi’u gweld nifer anhygoel o weithiau ar Facebook a chan fod ei gyfres deledu gyntaf mor boblogaidd roedden ni’n meddwl y byddai’n berffaith ar gyfer Gŵyl Fwyd Llangollen.
“Rydyn ni wrth ein bodd ei fod wedi cytuno i ddod a dangos ei goginio anhygoel. Mae cig Cymreig, oen neu bîff, heb unrhyw amheuaeth o ansawdd uchel iawn ac yn haeddu cael ei hyrwyddo.
“Ac mae coginio cig fel yr oedd yr hen Gymry wedi dysgu ei goginio ar ôl cyrraedd Patagonia yn ei wneud yn arbennig o arbennig!”