Bydd y cogydd sy’n rhedeg un o fwytai gorau Cymru’n dangos ei feistrolaeth ar goginio mewn gŵyl fwyd arbennig.

Mae Bryan Webb, perchennog Tyddyn Llan, bwyty gydag ystafelloedd ac sydd â seren Michelin, ym mhentref darluniaidd Llandrillo, Sir Ddinbych, newydd glywed y bydd yn cadw ei le ar uchelfannau’r Good Food Guide am y 15fed blwyddyn yn olynol.

Bydd yn arddangos y sgiliau a enillodd y gwobrau i gefnogwyr Gŵyl Fwyd Llangollen, wrth iddi ddathlu’i 20fed pen-blwydd eleni ar 14 a 15 Hydref.

Cafodd yr ŵyl ei henwi’n un o 10 Uchaf o wyliau bwyd yng ngwledydd Prydain gan bapurau newydd yr Independent a’r Daily Telegraph.

Gyda’i wraig Susan, sy’n rhedeg blaen y tŷ, cymerodd Bryan, 57 oed, yr awenau yn Nhyddyn Llan yn 2002 yn dilyn gyrfa ddisglair mewn rhai o fwytai enwocaf Llundain.

Drwy ei ddawn a’i gelfyddyd yn y gegin cafodd ei ganmol gyntaf yn y Waitrose Good Food Guide, y mae’n ei ddisgrifio fel ei ‘feibl’ coginio gydol oes, yn ystod ei dymor cyntaf fel prif gogydd yn Hilaire ar Old Brompton Road yn Llundain, 30 o flynyddoedd yn ôl. Aeth yn ei flaen i ennill rhai o’r graddau uchaf yn rheolaidd mewn rhifynnau ar ôl hynny.

Daeth llwyddiant i’w ganlyn hefyd ar ôl iddo symud yn ôl i Gymru i gymryd y llyw yn Nhyddyn Llan 15 mlynedd yn ôl gan ddal i ennill canmoliaeth yn y Good Food Guide bob blwyddyn ers hynny.

Mae’r gyfrol ddiweddaraf yn rhoi gradd chwech prin i Dyddyn Llan, sy’n golygu, meddai, mai dim ond tri bwyty arall yng Nghymru sydd â gradd uwch a dim ond 50 yn y DU gyfan.

Meddai Bryan: “Rwy’n hynod o falch cael fy enwi unwaith eto yn y Guide a byddaf yn dathlu hynny yng Ngŵyl Fwyd Llangollen sydd hefyd yn dathlu ei 20fed pen-blwydd eleni.

“Mae coginio wedi newid llawer dros yr 20 mlynedd diwethaf, yn bennaf oherwydd bod cymaint o nifer o raglenni bwyd ar y teledu. Erbyn hyn mae mwy a mwy o bobl yn chwilio am bethau fel cynnyrch cartref lleol da a chwrw crefft ac mae’r cyfan ar gael yng Ngŵyl Fwyd Llangollen.

“Byddaf yn dangos rhai o’r prydau rwy’n eu coginio yn Nhyddyn Llan yn fy arddangosfa. Bydd yno ddraenog y môr gyda saws bara lawr a menyn, stêc cig eidion Du Cymreig gyda saws pupur a rac o gig oen Cymru gyda beth bynnag sydd ar gael yn ffres ym mis Hydref.

“Rwyf eisiau dangos pa mor hawdd yw hi i goginio darn da o bysgodyn neu stêc. Mae cogyddion gartref yn poeni am naill ai na fydd y badell yn ddigon poeth neu’n rhy boeth, ac fellyn llosgi’r cig. Felly, rwyf eisiau dangos i bawb sut i oresgyn y problemau hynny.”

Cafodd Bryan ei fagu yng Nghrymlyn, Caerffili, ble roedd ei dad yn gweithio fel rheolwr achub yn y pyllau glo. Ar ôl gweld â’i lygaid ei hunan mor galed oedd gwaith yn y pyllau, penderfynodd yn gynnar nad o dan ddaear y byddai ei yrfa.

Profiad o fwyta yn The Walnut Tree yn y Fenni yn ystod ei ieuenctid a’i cyflwynodd i fwyd da.

Gadawodd yr ysgol yn 16 oed a dechrau ar brentisiaeth yn The Crown at Whitebrook, y bwyty seren Michelin cyntaf yng Nghymru, o dan hyfforddiant y pen gogydd Sonia Blech.

Ei swydd nesaf oedd yn Drangway yn Abertawe, ble bu’n gweithio o dan Colin Pressdee. Tra yn y bwyty hwn, ym 1980, enillodd Wobr William Heptinstall, sy’n cael ei rhoi i gogyddion ifanc er mwyn ehangu eu profiad o goginio dramor. Yr wobr oedd lleoliad tri mis ym mwyty Ffrengig Mère Poulard yn Mont-Saint-Michel.

Ym 1983 aeth i Westy Kirroughtree ger Newton Stewart yn yr Alban gan weithio o dan Ken McPhee a oedd yr adeg hynny’n un o gogyddion gorau’r Alban.

Ar ôl dwy flynedd aeth i Lundain fel prif gogydd yn Café Rouge – dim cysylltiad gyda’r gadwyn – ble roedd y perchennog â’i fryd ar sefydlu bwyty o’r radd flaenaf.

Ar ôl hynny, cafodd ei benodi’n brif gogydd yn Hilaire, Llundain, gan ddod yn gogydd-berchennog ar ôl pedair blynedd.

Yn 2002, cychwynnodd Bryan a’i wraig Susan ar daith blasu o gwmpas y byd cyn dychwelyd i Gymru i sefydlu Tyddyn Llan sydd mewn adeilad golygus o garreg lwyd yng nghefn gwlad ffrwythlon Sir Ddinbych.

Yn 2010, enillodd Tyddyn Llan seren Michelin, un o ddim ond pedwar bwyty yng Nghymru i’w hennill, ac mae wedi’i chadw byth ers hynny.

Ar hyn o bryd mae Bryan yn disgwyl clywed a fydd Michelin yn ei gydnabod eto ond mae’n eithaf hyderus y bydd yn llwyddo.

Meddai: “Mae’r gystadleuaeth yn mynd yn anoddach pob blwyddyn ac mae yna wastad dalent newydd yn ymddangos ond mae Michelin yn chwilio am fwyd da sy’n cael ei weini’n gyson ac rwyf wastad wedi bod ag angerdd am hynny. Hefyd, rwyf newydd dderbyn gwahoddiad i’r seremoni gyflwyno a digon o waith y byddech yn cael hynny pe byddech ar fin colli’ch seren!

“Rwy’n hynod falch gweld fy hun yn rhifyn diweddaraf y Good Food Guide. Mae wedi bod yn feibl i mi gydol fy oes ac mae’r Guide hefyd wedi bod yn dda wrthyf i. Dechreuais ymddangos ynddo 30 o flynyddoedd yn ôl pan gefais fy swydd prif

gogydd gyntaf yn Llundain ac rwyf wedi cael graddau uchel yn gyson. Mae hynny wedi parhau gyda Tyddyn Llan yn ystod y 15 mlynedd diwethaf.”

Cyhoeddodd ei lyfr coginio, Bryan Webb’s Kitchen, yn 2010 ac mae’n cynnwys ei brydau a ryseitiau arbennig ei hun, wedi’u hysbrydoli gan ei arwyr bwyd. I nodi ei 40fed pen-blwydd yn busnes, cyhoeddodd Bryan ei lyfr Not Bad For A Taff, sy, yn rhannol yn hunangofiant ac yn rhannol hefyd yn gasgliad cyfoethog o ryseitiau.

Meddai Phil Davies, aelod o bwyllgor Gŵyl Fwyd Llangollen: “Rydym wrth ein bodd y bydd Bryan yn arddangos yn ein gŵyl pen-blwydd.

“Gyda’i fwyd gwych yn Nhyddyn Llan, mae wedi gwneud llawer iawn, iawn i roi gallu coginio’r ardal ar y map coginio.

“Mae’r ŵyl eleni’n addo bod yn un o’r goreuon gyda 120 o stondinau, mwy nag erioed o’r blaen.”

I ganfod rhagor am Ŵyl Fwyd Llangollen ewch i: www.llangollenfoodfestival.com