Mae Sir Ddinbych yn rhan o ardal brydferth Gororau Gogledd Cymru. Mae’n estyn
o drefi gwyliau glan môr y Rhyl a Phrestatyn yn y gogledd, drwy Ddyffryn Clwyd,
dros Fwlch yr Oernant panoramig i brydferthwch Dyffryn Dyfrdwy. Tref brysur
Llangollen yw cartref yr Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol ac mae ar gyrion Safle
Treftadaeth y Byd sydd newydd gael ei ddynodi, sef Traphont Dŵr Pontcysyllte a
Chamlas Llangollen. mwy