Lleoliad: Y Pafiliwn Llangollen
Dyddiadau: Dydd Sadwrn 13 a 14 Hydref
Ffi Mynediad: £5, am ddim o dan 16 oed
Parcio: Ar safle a meysydd parcio gerllaw 1. : Dylai defnyddwyr cadair olwyn a cherbydau i’r anabl sy’n bwrdiadu ymweld ein hysbysu cyn gynted a phosible (ychydig o le sydd yna i’r anabl yn ein maes parcio) 2. PEIDIWCH a dod a chynhwysyddion gwydr ar y safle 3. Ni chaniateir cwn oni bai eu bod yn gwn tywys
Manylion Cyswllt: Royal Pavilion, Abbey Road, Llangollen, LL20 8SW
Ffon: 01978 860111
E.bost: llangollenfoodfestival@outlook.com

Tocynnau:

  • swyddfa docynnau: 0844 8000 410
  • arlein: Archebu tocynnau
  • tocynnau hefyd ar gael wrth y drws