Mae cyn athro sy’n rhedeg cwmni’n gwneud cynnyrch gofal croen o laeth gafr yn lansio deunydd lapio bwyd ecogyfeillgar, newydd, wedi’i wneud o gotwm gyda haen o gwyr cychod gwenyn arno.
Bydd Carol Allen, 60, a sefydlodd Llanvalley Natural Products wyth mlynedd yn ôl, yn datgelu’n swyddogol ei deunydd lapio arloesol yng Ngŵyl Fwyd Llangollen eleni. Mae wedi’i helpu i saethu ei busnes i lwyddiant gan ei osod yn y lle iawn ar yr adeg iawn i ddenu cwsmeriaid newydd.
Yn ôl Carol, cafodd ei hysbrydoli i ddatblygu’r deunydd lapio newydd gan ei dyhead i gael gwared ar wastraff plastig o’r amgylchedd.
Mae nodweddion gwrth facteria cwyr yn ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer bwyd a gellir ail ddefnyddio’r deunydd ar ôl ei olchi mewn dŵr cynnes.
Mae’n edrych ymlaen at ei arddangos yng Ngŵyl Fwyd Llangollen sy’n cael ei chynnal yn y pafiliwn rhyngwladol eiconig ddydd Sadwrn a dydd Sul Hydref 13 a 14.
Erbyn hyn, mae’r ŵyl yn cael ei chydnabod fel un o’r 10 gŵyl fwyd gorau yng ngwledydd Prydain.
Bydd Carol hefyd yn gwerthu ei dewis o gynnyrch eraill sy’n cynnwys sebon, bariau siampŵ, balmau a deunydd socian yn y bath.
Mae’n eu gwneud o laeth gafr sy’n cael ei gynhyrchu ar ei thyddyn ger Froncysyllte ac sy’n cyflenwi llety gwely a brecwast, siopau anrhegion a siopau harddwch arbenigol yng ngogledd Cymru a gogledd–orllewin Lloegr. Mae ganddi hi hefyd gwsmeriaid rheolaidd yn y Swisdir, yr Iseldiroedd ac Awstralia.
Mae deunydd lapio bwyd yn fenter newydd i Carol, sy’n egluro: “Y syniad yw gallu peidio â defnyddio cling film a pheidio a defnyddio deunydd plastig eraill sy’n gwneud cymaint o niwed i’r amgylchedd
“Llangollen yw fy hoff ŵyl fwyd ac yno rwy’n mynd i lansio’n swyddogol yr hyn sydd mewn gwirionedd yn gynnyrch newydd.
“Mae’n cael ei gynhyrchu o gotwm hollol naturiol gyda haen o gwyr arno. Does dim byd arall yn cael ei ychwanegu ato a bydd yn difrodi’n naturiol ymhen amser, yn wahanol i blastig.
Mae Carol, sy’n fam i bedwar o blant, yn cael ei chotwm gan gyflenwr o Groesoswallt a‘r cwyr gan wenynwyr lleol.
Meddai: “Rwy’n gwneud y deunydd lapio bwyd drwy, yn gyntaf, olchi a smwddio’r cotwm patrwm cyn ei dorri’n sgwarau a hir-sgwarau gyda thempledau a defnyddio gwellaif crychu rhag iddo raflio.
”Yna, mae’r deunydd yn cael i roi mewn setiau a’i osod mewn rhywbeth tebyg i hambwrdd popty a’r cwyr yn cael ei ysgeintio drosto.
“Ar ôl hynny, mae’r hambwrdd yn cael ei roi mewn popty cynnes, ddim yn rhy boeth. Ar ôl ei dynnu allan, mi fydda i’n brwsio’r deunydd – gydag ac yn erbyn y graen – i wneud yn siŵr fod y cwyr yn treiddio trwyddo’n llwyr. Yna, ar ôl eu gosod ar rac i oeri, maen nhw’n cael eu pacio mewn setiau.
“Mae’n rhaid bod unrhyw beth wnawn ni i leihau gwastraff plastig yn yr amgylchedd yn beth da.
“Mae bwyd wedi’i lapio mewn deunydd cotwm a chwyr yn aros yn hynod o ffres, mae’r cyfan yn ddeunydd lapio gwbl naturiol ac amgylcheddol gyfeillgar. Ac mae modd ei ddefnyddio drosodd a throsodd”.
Dim ond cynnyrch naturiol y mae Carol yn ei ddefnyddio yn ei sebon, balmau a moisturisers, sy’n cael profion diogelwch.
Ychwanegodd: “Yn ei hanfod, mae fy mêl a’m llaeth gafr ffres yn cael ei seboneiddio gydag olewau ac mae petalau blodau neu berlysiau sych o‘r tyddyn yn cael eu hychwanegu at rai.
“Rwy’n ymdrechu i wneud yn siŵr fod fy Llanvalley Natural Products yn gwneud yr hyn maen nhw i fod i’w wneud heb beri niwed i bobl, anifeiliaid na’r amgylchedd. Dim ond cynnyrch naturiol rwy’n eu defnyddio a dydw i ddim yn defnyddio olew palmwydd.
Roedd Phil Davies, aelod o bwyllgor Gŵyl Fwyd Llangollen, wrth ei fodd fod Carol wedi penderfynu lansio ei defnydd cwyr i lapio bwyd yn yr ŵyl.
Meddai: “Dyma beth yw diben Gŵyl Fwyd Llangollen, cyflwyno syniadau newydd, diddorol ac arloesol. Mae’r deunydd cwyr lapio bwyd Llanvalley Natural Products sydd gan Carol yn syniad syml a rhyfeddol a fydd o help garw i gynhyrchu llai o wastraff plastig.
“Mae llygredd plastig yn gymaint o broblem ac mae’r ffaith fod y deunydd cwyr lapio bwyd yn hollol fioddiraddadwy yn ogystal â bod yn wrth-facteria yn ffordd hollol wych o gadw bwyd yn ffres a hefyd o warchod ein hamgylchedd gwerthfawr yr un pryd.
“Rwy hefyd mor falch ei bod wedi dewis lansio’r cynnyrch newydd, arloesol, hwn yn yr ŵyl. Mae Carol wedi cefnogi’r ŵyl ac yn arddangos ei sebonau llaeth gafr a’i chynnyrch eraill yma ers blynyddoedd bellach.