Pan chwalodd Covid ein cynlluniau i ddychwelyd i Bafiliwn yr Eisteddfod y llynedd, fe wnaethon ni roi ein pennau at ei gilydd a phenderfynu cynnal gŵyl fach fach yng nghanol Llangollen. Dros ddau ddiwrnod, galwodd cannoedd o bobl i Ardd Gwin Gales i bori trwy stondinau cynhyrchwyr bwyd lleol ac artistiaid ac yna mwynhau diod yn heulwen braf yr Hydref.

Mwynhaodd pawb gymaint, rydym wedi penderfynu gwneud llawer yr un peth eleni ac felly byddwn yn ôl yng nghanol Llangollen eto ar gyfer 2022, gyda mwy o leoliadau a hyd yn oed mwy i’w fwynhau.

Bydd gennym amrywiaeth o leoliadau ar draws canol y dref, fel y gellir darparu ar gyfer y rhai ohonoch sydd angen bod dan do ac angen trydan yn hawdd.

Fel gwyliau blaenorol, bydd gennym ein cymysgedd arferol o arddangoswyr diddorol ond byddwn hefyd yn cyflwyno rhai cynhyrchwyr, siaradwyr ac arddangosiadau newydd – a bydd digon o gerddoriaeth fyw.

Rydym hefyd wedi penderfynu, am y flwyddyn hon, y byddwn yn cynnal gwyl undydd ar y dydd Sadwrn, Hydref 15fed.

Byddwn yn postio diweddariadau am arddangoswyr, gweithgareddau a lleoliadau dros yr ychydig wythnosau nesaf felly cadwch olwg ar y wefan hon a’n ffrydiau cyfryngau cymdeithasol.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn Llangollen ym mis Hydref.