Arddangosfa Coginio: Sadwrn 15 Hydref 11.00yb

Cafodd Robert, mab i Ffrancwr o gogydd, ei hyfforddi ar gychwyn ei yrfa yn Maison Blanc, becws a patisserie Raymond Blanc yn Rhydychen a oedd yn cyflenwi bara a patisseries Ffrengig i Harrods a rhai o fwytai gorau Llundain. Bu Rob hefyd yn gweithio yng nghegin bwyty dwy seren Michelin Raymond Blanc, Le Manoir aux Quat’ Saisons ym mhentref Great Milton yn Swydd Rhydychen lle dysgodd safonau uchel Raymond a bod yn rhaid i bopeth fod yn gywrain.

Ar ôl gweithio i Raymond am 12 mis arall, agorodd Robert ei fistro Ffrengig ei hunan, Petit Robert, yn Llundain. Magodd enw da a dod yn un o hoff fwytai Jay Rayner, un o’r beirniaid bwytai gorau ac arbenigwr bwyd preswyl yr One Show. Ond, ar ôl i’w fwyty gael ei brynu drwy orfodaeth i wneud lle i reilffordd, bu’n rhaid i Robert werthu ei fusnes.

Wrth chwilio am her newydd, penderfynodd Robert symud i Gymru. Gwireddodd ei ysfa i bobi ac i ddefnyddio’r cynhwysion gorau, ac, yr un pryd, i chwilio am ffyrdd i wella amgylchedd ac ecoleg ei ardal, drwy sefydlu ‘Orchard Bakery (Orchard Pigs o’r blaen) 11 mlynedd yn ôl.