Mae cwrw eiconig o Gymru sy’n syfrdanol o boblogaidd unwaith eto’n dathlu ar ôl ennill cytundebau allforio mwyaf erioed i werthu yn Tsieina a Ffrainc.
Roedd Wrexham Lager ar long y Titanic a suddodd ym 1912 ar ôl trawo rhewfynydd yn yr Atlantig ar ei mordaith gyntaf.
Suddodd y bragdy ei hunan yn 2002 ond cafodd ei godi yn ôl yn 2011 ac erbyn hyn mae’n mynd o nerth i nerth.
Yn ôl y cwmni, i Ŵyl Fwyd Llangollen y mae’r diolch am helpu i gyflwyno ei lager i gynulleidfa newydd.

Daw yn ôl yn fuddugoliaethus i’r ŵyl flynyddol yn harddwch dyffryn Dyfrdwy yn yr hydref ar ôl ennill dau gytundeb rhyngwladol a fydd yn agor y drws i’w lager potel lwyddo’n fyd-eang unwaith eto.

Tsieina, ar hyn o bryd, yw’r farchnad fyd-eang fwyaf i lager, mae’n fwy na’r Almaen a’r Unol Daleithiau, ac mae’r cwmni o Wrecsam yn gobeithio y bydd y diddordeb dramor yn arwain at fwy o swyddi gartref.

Daeth yr archebion allforio drwy gyfanwerthwyr mawr ar ôl i Lywodraeth Cymru drefnu digwyddiadau rhwydweithio i fusnesau rhyngwladol ac i arddangos y gorau o gynnyrch Cymru.

Meddai’r rheolwr swyddfa, Nic Gaffey: “Mae’r contract yn Ffrainc gyda chyfanwerthwr sy’n cyflenwi mwy na 3,000 o archfarchnadoedd a siopau deli. Mae’n archeb fawr i ni a, gobeithio, unwaith y bydd y poteli wedi mynd allan, y byddan nhw’n cael croeso mawr ac yn bydd y cyflenwr yn ail archebu hyd yn oed fwy. Rydyn ni’n gobeithio gweithio mewn cylch o tua pedair i chwe wythnos.

“Mae’n stori debyg yn Hong Kong lle mae gan gyfanwerthwr drwydded i ddosbarthu diodydd alcoholaidd i bob rhan o Tseina.
“Bydd y poteli’n cael eu gwerthu ledled Tseina mewn siopau diodydd arbenigol, dethol sy’n gwerthu’r gwirodydd a’r lager gorau.
“Mae yna farchnad gref iawn yn Tseina am y lager a’r gwirodydd gorau ac rydyn ni’n gobeithio cael rhagor o archebion”.
Fel llwnc destun i’w lwyddiant, bydd Wrexham Lager yn dod â’i far ffurfiol, pwrpasol, i Ŵyl Fwyd Llangollen a bydd yn gwerthu amrywiaeth o ddiodydd meddal a gwirodydd yn ogystal â Wrexham Lager o’r gasgen ac mewn poteli. Bydd ôl-gerbyd arddangos arferol y cwmni yno hefyd.

Cyrhaeddodd yr ôl-gerbyd o’r Almaen ac, ar ôl rhai wythnosau’n ei addasu, mae’n lle perffaith i weini peint.

Bydd y cwmni hefyd yn gwerthu ei becynnau anrhegion poblogaidd i gwsmeriaid fynd â nhw adref i berthnasau a ffrindiau.

Eleni, mae Gŵyl Fwyd Llangollen yn cael ei chynnal ar Hydref 13 a 14 a disgwylir bwyd-garwyr yno o bell ac agos.
Cafodd ei henwi gan bapurau newydd yr Independent a’r Daily Telegraph fel un o’r 10 gwyliau bwyd gorau yng ngwledydd Prydain. Daw â bron i £400,000 i economi’r ardal.

Ychwanegodd Nic: “Rydyn ni’n wedi bod yn dod yma i’r ŵyl ers tua chwe blynedd erbyn hyn ac yn edrych ymlaen ati. Mae pobl yn dod yno bob blwyddyn ac yn disgwyl ein gweld – rydyn ni’n dod yn hen ffefrynnau yn yr ŵyl.

“Erbyn hyn, rydyn ni’n cynyddu’r diddordeb yn Wrexham Lager ymhellach i ffwrdd, sy’n hynod gyffrous. Mae ein harchebion allforio gyntaf yn golygu ehangu cryn dipyn, dau gam mawr ymlaen i ni. Yn sicr, rydyn ni’n cael ein henw allan yna gyda’r brandiau mwy sy’n mwynhau marchnad byd-eang.

“Dim ond pump ohonon ni sydd yma ar hyn o bryd ond mae ein poteli ar yr un llwyfan a rhai fel Budweiser a Fosters, sy’n wych i Wrecsam ac i ogledd Cymru.

“Rydyn ni eisoes yn chwilio am aelod ychwanegol o staff ac, wrth i’r archebion gynyddu, mae’n debyg y byddwn ni angen rhagor o yrwyr i ddanfon a rhai eraill i weithio yn y bragdy, pob un er lles economi’r ardal.

Cafodd Wrexham Lager ei fragu gyntaf ym 1882 gan fewnfudwyr o’r Almaen a dyma oedd y cwrw oer cyntaf i gael ei werthu yng ngwledydd Prydain.

Cafodd y bragdy ei atgyfodi yn 2011 gan y teulu Roberts ac Ian Dale, y cyn ben bragwr yn Wrexham Lager, ac ail ddechreuwyd bragu’r ddiod hanesyddol. Erbyn hyn, mae’r cwmni’n cyflenwi cannoedd o dafarnau ledled gogledd Cymru a gogledd-orllewin Lloegr a thu hwnt.

Mae aelodau o bwyllgor Gŵyl Fwyd Llangollen, Donna Hughes a Phil Davies yn edrych ymlaen at helpu’r bragdy i ddathlu yn yr ŵyl eleni.

Meddai Donna: “Rydyn ni wrth ein bod bod Wrexham Lager yn gwneud mor dda ac wedi ennill y ddau gytundeb allforio mawr.

“Rydyn ni’n hynod falch fod yr ŵyl wedi gallu chwarae rhan mewn adfer y cwrw enwog hwn, sy’n dal i gael ei wneud gan ddefnyddio’r hen rysáit.

Ac roedd Phil yn ategu hyn: “Diolch i lu o gwmnïau brodorol, mae gogledd-ddwyrain Cymru’n brysur ennill bri fel canolfan o ragoriaeth am gynnyrch o’r ansawdd gorau, fel Wrexham Lager.
“Mae’r ŵyl fwyd yn ffenestr siop berffaith i gwmnïau sy’n asgwrn cefn ein heconomi gwledig.